Over ons

De BroodfondsMakers Coöperatie begeleidt en adviseert broodfondsen.

BroodfondsMakers

De mensen achter het Broodfonds zijn de BroodfondsMakers. Zij zorgden dat in Nederland het Broodfonds werd uitgezet. De BroodfondsMakers begeleiden ondernemers die een broodfonds willen starten of er al aan een meedoen. " Persoonlijke advisering vinden wij belangrijk omdat het broodfonds anders is dan wat iedereen gewend is, het is voor en door elkaar "

De BroodfondsMakers Coöperatie is opgericht door Haiko Liefmann, Biba Schoenmaker en André Jonkers.

Pionier en projectleider André Jonkers begeleidt nieuwe broodfondsen. Hij leidt voorlichters op en is woordvoerder van de BroodfondsMakers. André heeft als maatschappelijk betrokken ondernemer bij zijn vorige bedrijf De Verandering veel burgerinitiatieven begeleid. "De broodfondsen zijn door en voor zelfstandigen ontwikkeld, vanuit een echte behoefte die bij ons als ondernemers leefde. We zijn bij het ontwikkelen dicht bij onze solidaire uitgangspunten en waarden gebleven. "
linkedIN André Jonkers  

Econome Biba Schoenmaker helpt broodfondsen zichzelf te organiseren, zorgt voor publiciteit over het broodfonds en is woordvoerder. Biba heeft voor ze bij de BroodfondsMakers ging werken het bedrijf BYOI opgericht en ontwikkelde met anderen een advies- en opleidingscentrum voor coöperaties. Ze wil sociaal duurzame transitieconcepten ontwikkelen. " Als onderneemster wil ik maatschappelijke meerwaarde creëren. Met de hoofdletter D van Doen. Want noodzakelijke veranderingen ontstaan alleen als we aan de slag gaan. "
LinkedIN Biba Schoenmaker 

Haiko Liefmann is als BroodfondsMakers administrateur verantwoordelijk voor de administratie, het schenkingssysteem en de automatisering. Haiko is een creatieve denker die erin in slaagt om binnen bestaande kaders nieuwe vormen te scheppen die niet direct voor de hand liggen. Met zijn administratiebureau Buro Telrijk heeft Haiko het administratiesysteem voor de broodfondsen opgezet. "Mogelijk maken wat niet mogelijk leek, anders durven denken en vernieuwend zijn. Ik vind het mooi om concepten te realiseren die er toe doen."
linkedIN Haiko Liefmann

foto: Ruud Peijnenburg 

meer >minder >

Het idee

De bedenkers van het broodfonds zijn Jaap van Leeuwen, Lars Tempelman en Haiko Liefmann. Het eerste broodfonds werd opgericht in 2006 om het concept zorgvuldig een aantal jaren te kunnen testen.

Na 2009 is het broodfonds verder ontwikkeld vanuit De BroodfondsMakers Coöperatie. De BroodfondsMakers blijven het broodfonds verbeteren met de ervaringen van de inmiddels paar honderd broodfondsen door heel Nederland.

Ondersteuning 
Vereniging Solidair heeft het eerste broodfonds mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage. Solidair is een samenwerkingsverband van bedrijven en non-profit organisaties die werken aan nieuwe oplossingen voor een duurzame en solidaire economie. Ze creëren ruimte voor nieuwe oplossingen en zetten concrete stappen.

meer >minder >

Sitemap