Gebruik naam en logo

De BroodfondsMakers vormen samen het team achter het broodfondsconcept. Zij begeleiden de broodfondsen en houden belangrijkste uitgangspunten in de gaten, zoals betaalbaarheid, zelfbestuur en kleinschaligheid.

Daarom mogen alleen de groepen die door de BroodfondsMakers zijn begeleid zich een broodfonds noemen en gebruikmaken van de naam en het logo.

Gebruik materiaal 

Informatie over het broodfonds delen mag, graag zelfs. We vinden het leuk als mensen zelf de informatie in eigen websites, blogs, presentaties en op sociale media verwerken. Onze voorwaarde voor gebruik is bronvermelding:
Bron: broodfonds.nl

Ons materiaal mag je onbewerkt gebruiken zolang je onze richtlijnen volgt. We maken wel bezwaar als je het broodfondsconcept, de broodfondsen, de BroodfondsMakers en de deelnemers verkeerd voorstelt of ongepaste informatie geeft. Of als je het materiaal gebruikt voor iets heel anders.

Richtlijnen:

  • Niet gebruiken voor de promotie van commerciële producten of diensten noch met de suggestie van goedkeuring voor zo’n product of dienst;
  • Niet gebruiken voor lobby of politiek;
  • Niet gebruiken alsof je representant bent van de BroodfondsMakers, de broodfondsverenigingen en hun deelnemers.

Filmpjes: Ook onze animaties en interviewfilms mogen zonder nabewerking –dus in zijn geheel, inclusief audio, muziek en titels - worden overgenomen. Er zijn bestanden op uitzendkwaliteit beschikbaar, na overleg en schriftelijk akkoord van de BroodfondsMakers en natuurlijk met bronvermelding. Vraag aan via info@broodfonds.nl

 

Sitemap