campagne

17 januari 2020

Update over verplichte verzekering voor zelfstandigen

Afgelopen juni informeerden we jullie over het pensioenakkoord van 2019, waarin is afgesproken dat er een verplichte AOV komt voor zelfstandigen.

We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en in de Stichting van de Arbeid (STAR) werken werknemers- en werkgeversorganisaties aan zo’n verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De BroodfondsMakers zijn een aantal keer uitgenodigd om hiervoor input te leveren en te vertellen over hoe de Broodfondsen werken. Voor de Broodfondsen is het belangrijk dat als er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt, deze pas gaat gelden na twee jaar. Veel zzp-ers komen de eerste twee jaar goed door, omdat ze een buffer hebben, een verdienende partner of zoals jullie bij een Broodfonds zitten.

Ook alle andere betrokken zelfstandigenorganisaties, waaronder ZZP Nederland en PZO, staan op het standpunt dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering pas moet gelden na twee jaar.

Op 14 januari 2020 was er opnieuw een bijeenkomst bij de STAR en veel is nog altijd niet duidelijk. Wel lijkt het erop dat het UWV de verzekering gaat uitvoeren en niet de commerciële verzekeraars. Ook wordt het een regeling die loopt tot aan het moment dat je AOW ontvangt en zal er aandacht zijn voor re-integratie van de zieke (naar ander werk). Daarnaast geeft Stichting van de Arbeid aan in een up-date op haar site dat als de regering het voorstel al over neemt, het nog minimaal twee jaar zal duren voordat een dergelijke regeling in werking zal zijn.

Nog niet duidelijk is hoe hoog de premie en de uitkering worden. Ook over de voor ons zo belangrijke periode waarna de verzekering gaat gelden is nog geen zekerheid. Het blijft dus spannend hoe deze afspraak voor zelfstandigen er uit gaat zien.

Ben jij blij met je Broodfonds? Laat anderen zien dat je van je Broodfonds houdt en dat dit een prima manier is om je tegen inkomensderving te beschermen bij ziekte. Lees meer op onze campagnepagina.

Update over verplichte verzekering voor zelfstandigen

Sitemap

Wij gebruiken zo min mogelijk cookies. Alleen voor externe video's worden cookies geplaatst door derden. Als je akkoord gaat kun je alle video's afspelen. Je kunt ook weigeren en per video afzonderlijk bepalen of je akkoord gaat. Lees hier meer over ons cookie en privacyebeleid.

WeigerAkkoord