onderzoek AFM: slechte verzekeringen zijn trend

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) blijkt dat verzekeraars zijn gestopt hun klanten centraal te stellen en vooral gaan voor de maximale winst. De AFM, toezichthouder van de verzekeraars stelt vast dat de slechtste verzekeringen veruit de meest winstgevende zijn.
Het hele artikel is hier te lezen.


De AFM onderzocht de kwaliteit van 49 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandige ondernemers. De negen nieuwste producten die zijn ontwikkeld nadat de branche vastlegde de klant centraal te stellen, beoordeelt de AFM als slecht. Tegelijk leveren juist die de verzekeraars bijna vijf keer zoveel winst op in vergelijking met verzekeringen die de AFM acceptabel vindt. De toezichthouder noemt geen namen van verzekeraars.

De zwakke verzekeringen zijn vooral gericht op startende zelfstandige ondernemers zonder personeel, zzp'ers. Arbeidsongeschiktheidverzekeringen staan bekend als duur, met dus hoge premies. Zzp'ers kunnen die vaak niet opbrengen, maar wel als de verzekeraar allerlei voorwaarden bijstelt ten nadele van de verzekerde. Maar daardoor hebben ze volgens de AFM 'geen tot zeer weinig toegevoegde waarde voor de klant'.

Onnodig complex

De AFM vindt ze bovendien 'onnodig complex' en 'niet begrijpelijk'. Daar staat tegenover dat de verzekeraar er goed aan verdient. Normaal gesproken wordt 60 tot 70 procent van alle ingelegde premies uitgekeerd aan schadeafwikkeling als er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Bij de verzekeringen voor starters, de budget-verzekering, is die schadeuitkering de helft, 30 tot 35 procent.

Dat betekent dat de winst voor de verzekeraar in plaats van 5 tot 10 procent van de premies, 35 á 45 procent is. Daarmee verdwijnt bijna de helft van de betaalde verzekeringspremie rechtstreeks in de zakken van de negen verzekeraars die deze meestal nutteloze producten verkopen.

Winst

Volgens de AFM stellen verzekeraars eerst vast hoeveel winst ze op een product willen maken en kleden dan hun verzekering net zover uit tot er een voor de klant acceptabele premie uitrolt. Dat uitkleden kan ertoe leiden dat de verzekering bijvoorbeeld psychische klachten uitsluit. Of alleen uitkeert als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ernstige ziekte zoals kanker. Daarbij kunnen dan weer vormen van kanker waarmee iemand nog lang kan leven uitgesloten zijn van dekking.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is zo ingewikkeld dat een ondernemer een adviseur nodig heeft. Maar de AFM signaleert dat die geprikkeld wordt de duurst mogelijke verzekering af te sluiten, doordat de tussenpersoon van de verzekeraar een vast provisiepercentage krijgt van de jaarpremie. Bij een kleine verzekering verdient de adviseur 75 euro per jaar. Bij een grote kan dat oplopen tot 935 euro per jaar, zo vond de AFM.

Transparantie

Het Verbond van Verzekeraars zegt zich te herkennen in de conclusie van de AFM dat 'optimale transparantie' nodig is, zegt het Verbond, zodat de verwachtingen van zelfstandige ondernemers over hun arbeidsongeschiktheidsverzekering spoort met de dekking van die verzekering.

Sitemap