In de Helling

Helling

Broodfonds wordt aangehaald door historica dr. Tine de Moor als hedendaagse institutie voor collectieve actie. Hieronder wordt o.a.verstaan gemeenschappelijk beheer van grond, coöperaties, en ook de vroegere gilden. Tine de Moor gaf er een helder interview over voor de Helling, tijdschrijft van het wetenschappelijk bureau van Groen Links. De moor gaat in op de rol die intituties van collectieve actie heden ten dage vervullen en welke rol zij maatschappelijk en economisch hebben. 
Lees hier het artikel online.

Sitemap