Broodfonds in: NL & het algemeen belang

NL_alg_belng_BF

Yvonne Zonderop schreef het boek: 'Nederland en het algemeen belang, polderen 3.0'

In dit boek beschrijft Yvonne Zonderop het Broodfonds in het hoofdstuk: 'Een gedeeld economisch belang' en schrijft over het Broodfonds: het Broodfonds biedt een blik op een uitweg uit de negatieve spiraal waarin de verzorgingsstaat is beland.'

Hier een link naar een item waarin Yvonnen Zonderop uitleg geeft over haar boek.

Als Nederland zo veel verenigingen telt, en als we zo’n lange traditie hebben van consensus en overleg, wat houdt ons dan tegen om samen te knutselen aan een hedendaags algemeen belang? Waarom lukt dat nu zo   slecht? Ik denk dat de maatschappelijke verhoudingen veel ingrijpender   zijn veranderd dan bestuurders zich realiseren, en dat de aanpassing aan   die nieuwe realiteit nog maar amper is begonnen.’

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele   polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en   het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde   poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid,   persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen   3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door   organisaties. Ze werken samen op basis van een welbegrepen   eigenbelang. De voorbeelden - van G1000 tot autodelen - zijn talrijk en   spreken voor zich: het werkt en het is de nieuwe realiteit.

Yvonne Zonderop is journalist, bestuurder en adviseur. Ze is vaste medewerker van De Groene Amsterdammer en voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze is bestuurslid bij ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, en commissaris bij de FD Mediagroep. Ook is zij lid van de commissie die de NOS adviseert over journalistiek/ maatschappelijke vraagstukken.   Zij was lid van de commissie-Brinkman die het kabinet adviseerde over   steun aan de geschreven pers, en lid van de commissie voor de Canon van   Amsterdam. Daarnaast was ze adviseur van The Network Effect, een   internationaal project van de British Council.Sitemap