maart 2012

Broodfonds wordt als voorbeeld van institutie voor collectieve actie aangehaald in het blad de Helling, tijdschrijft van het wetenschappelijk bureau van Groen Links. Zie hiervoor het interview met Tine de Moor: Geef ruimte aan collectieve actie.

Sitemap