28 februari 2013


In het februari nummer van het Nieuwe Liefde magazine wordt geschreven over nieuwe burgerinitiatieven. Broodfonds lid Welmoet de Waard spreekt over de keer dat zij gebruik maakte van het Broodfonds toen ze hernia had. Titel van het artikel: "Burgers bestormen de markt, De nieuwe economie is sociaal" Geschreven door Marijntje Denters en William de Bruijn.  

Sitemap