22 maart 2013


In het AssurantieMagazine AMplus een uitgebreidt interview met John Coopmans, voorzitter van broodfonds Brumbeek. Titel van het artikel: " Broodfondsen, een risico met een gezicht."

Sitemap