1 februari

Het blad Kijk op het Noorden besteedt aandacht op twee pagina's aan het broodfonds: Broodfonds vangnet voor langdurig zieke zelfstandigen (pp 31-33). 

Sitemap