Verplichte verzekering voor Zelfstandigen?

2012

Het is weer verkiezingstijd de een slaakt een zucht van opluchting als het weer achter de rug is de ander geniet van de debatten of, de bijpassende toeters, bellen en partijmokken. Maar wat wordt er ondertussen eigenlijk allemaal gezegd door de verschillende partijen over de positie van zelfstandigen? Belangenbehartigers voor zzp'ers als PZO en FNV zelfstandigen hebben op hun websites handige overzichten gezet met de meningen van de verschillende partijen. Freelas.net heeft zelfs een heuse kieswijzer voor zzp'ers en freelancers gemaakt.

Wat kunnen we hierin allemaal lezen?
Veel lovende woorden over zzp'ers als motoren van onze economie maar ook bezorgdheid. Bezorgdheid geldt met name de sociale regelgeving voor zzp'ers, het niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en het ontbreken van collectieve pensioenvoorzieningen. Bijna iedereen, van links tot rechts en van progressief tot conservatief is het er over eens dat het ook voor zelfstandigen mogelijk moet zijn om zich aan te sluiten bij collectieve regelingen voor arbeidsongeschiktheid of pensioen. Verschil van mening is er over de rol die de overheid hierin zou moeten spelen. De SP en PvdA zien het liefst dat zelfstandigen zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren. Andere partijen laten dit liever aan de zelfstandige zelf over en vinden hooguit dat de overheid meer zou moeten informeren en faciliteren om zelfstandigen te bewegen zich te verzekeren.

AOV voor schijnzelfstandigen?
Bij het verschil in overheidsbemoeienis komt duidelijk naar voren hoe partijen tegen het fenomeen zelfstandige aankijken. Sociaal democraten zien dat door de flexibilisering van de arbeid veel mensen min of meer noodgedwongen zelfstandige zijn geworden, de schijnzelfstandigen. Mensen die niet voor het ondernemerschap gekozen hebben en beschermd moeten worden door verplichte verzekeringen en minimum tarieven. In de praktijk gaat dit echter slechts op voor maar een deel van de zelfstandigen. Uit onderzoek blijkt dat het om 10 tot 15 procent gaat, maar zoals de andere partijen stellen, pak dan het probleem van de schijnzelfstandigen aan. Laat de "echte" ondernemers de vrijheid om eigen keuzen te maken, ze zijn niet voor niets zelfstandige geworden. Sommigen hebben genoeg reserves en vinden dat ze geen AOV nodig hebben, of ze hebben een partner waarop ze kunnen terugvallen. Anderen vinden het te duur en sluiten zich liever bij een Broodfonds aan.

De zelfstandigen zijn een te uiteenlopende groep om over een kam te scheren en ze in een keurslijf te dwingen. Pak de uitwassen aan en laat ieder zelf de keuze maken wat men verzekert, en hoe men zijn bedrijf runt.

Geef je reactie:

Geef je reactie:

Sitemap