De Politiek over Broodfonds

2012

Politiek Den Haag heeft het Broodfonds ontdekt. Drie partijen, GroenLinks, PvdA en CDA, hebben het Broodfonds in hun partijprogramma opgenomen. De VVD en Nederland Lokaal noemen op de site van FreelasNet het Broodfonds als mogelijkheid voor zzp’ers om zich collectief tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De mogelijkheid van collectief verzekeren voor zelfstandigen komt in de programma’s van de meeste partijen voor. We zetten de standpunten voor je op een rij.

Groenlinks en PvdA: overheid als facilitator?
Groen Links noemt de broodfondsen in de inleiding van haar programma als een van de voorbeelden hoe burgers zich kunnen organiseren in nieuwe verbanden die beter aansluiten bij de wensen en eisen van deze tijd. Volgens GroenLinks zou de overheid deze koplopers moeten aanmoedigen en belemmeringen voor hun groei moeten wegnemen. Ook de PvdA ziet een actief rol voor de overheid om broodfondsen te faciliteren.

De PvdA is vooral bezorgd dat het niet verzekeren van veel zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid tot armoede kan leiden. De PvdA is daarom voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, dit zou ook via een Broodfonds kunnen. De PvdA wil daarom dat de overheid actieve fiscale steun aan de broodfondsen biedt. De vraag is wat de PvdA hiermee bedoelt. De broodfondsen gebruiken het schenkingsrecht en vallen onder een ander fiscaal regiem dan de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en kunnen daarmee prima uit de voeten. Gelijkschakelen van het Broodfonds met de AOV heeft zeker niet de voorkeur wat betreft ons. cirkels van solidariteitCDA en De Partij voor Mens en Spirit: gegarandeerd inkomen?
Het CDA ziet de oplossing van het niet verzekerd zijn van de zelfstandigen in eerste instantie bij de verzekeraars, zij moeten beter betaalbare verzekeringen aanbieden. Maar ook de broodfondsen kunnen hierin een rol spelen. Het CDA noemt het Broodfonds niet bij naam, ze hebben een prachtige omschrijving bedacht: cirkels van solidariteit. De rol van deze ‘cirkels’ zou ook groter kunnen zijn, niet alleen bij arbeidsongeschiktheid maar ook als een zelfstandige langere tijd geen opdrachten heeft.  Ook andere partijen zien wel wat in zo’n regeling. De Partij voor Mens en Spirit komt in hun programma met een garantie inkomen van € 1000 per maand voor zzp’ers als stap naar een onvoorwaardelijk basisinkomen. Als tegenprestatie moet de ondernemer 20 uur per maand werk  voor de samenleving verrichten.

VVD en Nederland Lokaal: de kracht van marktwerking
De VVD ziet de broodfondsen als een voorbeeld van marktwerking, reguliere verzekeringen worden te duur gevonden, door het gezamenlijk te regelen kan het goedkoper. Ook Nederland Lokaal legt de nadruk op de eigen kracht van de zzp’ers, door krachtenbundeling kan er volgens hen een betere en goedkopere manier van verzekeren worden gerealiseerd. De broodfondsen zijn daarvan een goed voorbeeld.

Meer over standpunten van de verschillende partijen over arbeidsongeschiktheid is te vinden op http://www.freelas.net/kieswijzer

Geef je reactie:

Geef je reactie:

Sitemap