Plattelandsconferentie

op: 14-12-2012

NtwerkPlatteland_2020

Netwerk Platteland wil met haar conferentie ZICHT OP 2020 op vrijdag 14 december kijken naar de toekomst van het platteland:

 

Hoofdthema’s die centraal staan staan:

 

Sociaal kapitaal, het nieuwe geld
Lokale ketens in de circulaire economie
Nieuwe gemeenschappen voor samen werken en leven op het platteland
Slim grondgebruik voor de nieuwe economie van het platteland

 

Biba Schoenmaker van de BroodfondsMakers is gevraagd te vertellen over sociale vernieuwing door het in de praktijk te brengen en te doen.

 

 

Let’s do it now and together!

Biba Schoenmaker is oprichtster en mede eigenaar van de BroodfondsMakers en oprichtster van BYOI, econome die werkt aan duurzame maatschappelijk en broodnodig vernieuwende concepten. Mede ontwikkelaar van een advies- en opleidingscentrum voor coöperaties. Als BroodfondsMaker begeleidt Biba ondernemers bij het starten van een Broodfonds.

 

Het Broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door ondernemers. Met minimaal twintig en maximaal vijftig ondernemers zet je een broodfonds op. Bij ziekte van een van deelnemers ontvangt de zieke van alle anderen een schenking om van te leven en vaste lasten te dekken. Iedere deelnemer heeft een eigen broodfondsrekening waarop hij maandelijks een bijdrage stort. Dit geld, met aftrek van schenkingen aan zieken, blijft van de deelnemer zelf. Als je uitstapt neem je dit mee. Een eenvoudige, transparante, betaalbare en toegankelijke voorziening.

 

Biba is er van overtuigd dat de kracht van verandering ligt bij de kracht van het zelf doen. “We moeten niet wachten totdat anderen stappen zetten, of dat nu overheid of bedrijfsleven is. Als je met een probleem of een misstand wordt geconfronteerd en het treft je, dan begint het daar. Niets gaat vanzelf laat je dus nooit door de eerste de beste tegenslag ontmoedigen. Zoek mensen die het enthousiasme in je brandend houden en ga er voor alsof je slechts 1 leven hebt. Wat hebben we nu te verliezen? Als er zoveel door ons mooier en beter kan! Let’s do it now and together!”

Sitemap