Broodfonds op Holland Festival

op: 17-06-2013

HF_Wunderbaum_17_juni

Broodfonds op Holland Festival
Datum: 17 juni
Tijd: 20.00 uur
Waar: VLLA, Willem Roelofsstraat 9, Amsterdam
Meer informatie

Spraakmakende wereldverbeteraars en radicale denkers vertrouwen hun vooruitstrevende plannen toe aan het Holland Festivalpubliek. In samenwerking met acteursgroep Wunderbaum vindt op maandag 17 juni The New Forest – Seminar plaats, een bijeenkomst waarin alternatieve ideeën voor onze huidige samenleving uitgewisseld worden. Transitie, zorg, economie, nieuwe filosofie, sharing economies, energie… de grote onderwerpen van deze tijd worden allerminst geschuwd door de sprekers van deze avond:

FILOSOFIE - Robin van den Akker en Timotheus Vermeulen over metamodernisme
TECHNOLOGIE - Sander Veenhof over de (on)mogelijkheden van augmented reality
COMMUNITY - Juliette Santegoeds en Jeroen Boon over 'peer-to-peer' en oui share
SOCIALE ZEKERHEID - Biba Schoenmaker over verzekeraars zonder ceo's en Broodfonds
ZORG - Riek Sijbring over verpleging zonder bureaucratie en Buurtzorg Nederland
CIRCULAIRE ECONOMIE - Sabine Oberhuber over consumptie zonder bezit enTurntoo
TIJD - Koen Haegens (De Groene Amsterdammer) leert ons te overleven in de To go-maatschappij

BIOGRAFIEËN
Timotheus Vermeulen is docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboudt Universiteit Nijmegen waar hij lesgeeft in hedendaagse cultuurfilosofie, kunstkritiek, en de film- en televisiewetenschappen. Vermeulen werkt momenteel aan een internationaal onderzoeksproject naar recente trends en ontwikkelingen in de cultuur die niet langer te verklaren zijn door een postmodern begrippenstelsel. Ze vereisen een andere terminologie - een terminologie die Vermeulen metamodern noemt. Als onderdeel van dit project heeft hij onlangs het Centre for New Aesthetics opgericht (www.newaesthetics.net) en redigeert hij een weblog, 'Notes on metamodernism' (http://www.metamodernism.com) die hij samen met Robin van den Akker heeft opgezet.

Robin van den Akker is promovendus Filosofie van Mens en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastonderzoeker bij TNO ICT. In zijn promotieonderzoek richt hij zich op de implicaties van nieuwe media voor ons gedrag in de openbare ruimte en onze ervaring van de stad. Samen met Timotheus Vermeulen is hij oprichter van een internationaal onderzoeksnetwerk over metamodernisme, Daarnaast is hij in de hoedanigheid van co-coördinator van het Center for Art and Philisophy adviserend curator voor kunsttentoonstellingen in onder andere Moskou, Berlijn en New York.

Julliette Santegoeds is politicoloog met een specialisatie vrouwenstudies. Ze werkt als hogeschooldocent Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en doet promotie-onderzoek naar burgerparticipatie in Haagse wijken. Daarnaast schrijft ze voor de blog De Nieuwe Overheid en haar eigen blog voor cultureel initiatief Op De Vulkaan. Ze maakt onderdeel uit van Oui Share, een wereldwijde community voor een betere wereld door coöperatieve economie (www.ouishare.net).

Jeroen Boon is adviseur, onderzoeker en coach onder de naam Kiemkracht (www.kiemkracht.wordpress.nl). Kiemkracht ondersteund bij nieuwe initiatieven op het gebied van sociale duurzaamheid en duurzame voedselsystemen. Zo is Boon betrokken bij het groene onderwijsproject Ketenmakelaar stad en landbouw. Dit project gaat over vernieuwing in agrologistieke netwerken en lokale voedselinitiatieven in de steden door agrarische ondernemers en burgers. Samen met Amanda Jansen is hij city-connector van Oui Share Den Haag, waarvoor hij op regionaal niveau de coöperatieve economie onder de aandacht brengt.

Sander Veenhof is nieuwe mediakunstenaar. Hij studeerde computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ontwikkelde zich tot interactief ontwerper aan de Gerrit Rietveld Academie. Het werk van Veenhof bevindt zich op het snijvlak van kunst en computertechnologie waarbij interactie een grote rol speelt. Zo heeft hij een alternatieve augmented reality expositie in het MoMA ontworpen en creëerde hij de allereerste Augmented Reality Flashmob (www.sndrv.nl).

Biba Schoenmaker is algemeen woordvoerder voor het Broodfonds: een bottom-up arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandige ondernemers die daarmee zelf de controle en verantwoordelijkheid houden over hun ingelegde geld. Schoenmaker is econome en ontwikkelt zelforganisatieprocessen vanuit de BroodfondsMakers-coöperatie vanuit haar bedrijf BYOI. Verder is zij medeontwikkelaar van een advies- en opleidingscentrum voor coöperaties.

Sabine Oberhuber is co-founder van Turntoo, dat bedrijven en particulieren faciliteert in de transitie van lineaire economie (productie-consumptie) naar circulaire economie (hergebruik). Oberhuber studeerde o.a. aan de ESCPE European School of Management in Paris, Oxford en Berlijn met een specialisatie in Strategy en Finance. Eerder werkte zij als Corporate Strategist en Manager Internet Strategy aan de strategische planning voor Reed Business Information Nederland en Continentaal Europa. Zij was nauw betrokken bij de oprichting van RAU Studio en het Onepanetarchitecture Institute.

Riek Sijbring is wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Nederland/Westerpark en kunstenaar. Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie, met gebruik van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden.

Koen Haegens werkt sinds 2006 voor De Groene Amsterdammer. Daarvoor studeerde hij politicologie in Leiden en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef artikelen over uiteenlopende onderwerpen als de eurocrisis, het internationale speculantendom en de castinggeneratie. De afgelopen jaren berichtte hij voor De Groene als correspondent vanuit Berlijn, waar hij ook bijdrages schreef voor onder meer ANP en de Tageszeitung. Eind 2011 keerde hij terug op de redactie in Amsterdam, waar hij verantwoordelijk is voor economie. Onlangs verscheen bij uitgeverij Ambo zijn boek Neem de tijd. Overleven in de To go-maatschappij, een zoektocht naar de wortels van het haastige nieuwe Nederland.

Sitemap