Broodfonds bij Nationaal Laboratorium, participatie economie

op: 26-11-2013

Nationaal_Laboratorium_26_nov_2013_participatie_economie

Broodfonds bij Nationaal Laboratorium

DE PARTICIPATIE - ECONOMIE
Omslag naar duurzame verandering

tekst van site nationaal laboratorium:

Onze samenleving is aan het veranderen. De overheid trekt zich terug. Burgers moeten meer voor zichzelf - en voor elkaar - zorgen. Participeren is het motto: sociaal en maatschappelijk, maar ook economisch. Het bruist en borrelt van de initiatieven. Samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, scholing, energie, onderwijs, geld, welzijn, voedsel e.d. worden in snel tempo opgericht. Wijken en buurten nemen buurtcentra over en richten buurtontwikkelbedrijven op. Mensen verenigen zich in allerlei vormen van samenwerking. De WEconomy ontstaat en er is geen weg terug.

Zonder participatie-economie blijft de participatiesamenleving een lege huls
Aan de nieuwe economie moet iedereen kunnen deelnemen. Ook de mensen die nu nog afhankelijk zijn van gefinancierde dagbesteding. Duurzame sociale firma’s springen in het gat en ontwikkelen alternatieven.

Hoe kunnen de meest kwetsbare mensen, die in de oude economie nog uitgesloten werden en het stempel ‘niet productief’ kregen opgedrukt, in deze nieuwe economie wel meedoen? Is wederkerigheid een bruikbaar economisch principe? Moeten we waarden als tijd, energie, inzet en productiviteit anders definiëren en waarderen? En gaan we winst en verlies anders uitdrukken dan alleen in geld?

Over deze vraagstukken wisselen we van gedachten we tijdens het Nationaal Laboratorium over de participatie-economie op 26 november in de Meervaart te Amsterdam. Het Nationaal Laboratorium is onderdeel van de Amsterdamse Participatiemarkt.

De Participatiemarkt wordt om 10.00 uur geopend door de Amsterdamse wethouders Eric van der Burg en Andree van Es. Deelnemers aan het Nationaal Laboratorium zijn van harte uitgenodigd om zich 's ochtends te laten inspireren en informeren op de Participatiemarkt. Deze markt wordt ieder jaar druk bezocht en bruist van de activiteiten.

Vanaf 13.00 uur is in de grote zaal van de Meervaart het Nationaal Laboratorium over de participatie-economie.

Dit Nationaal Laboratorium is een initiatief van De Omslag, de Vrijwilligersacademie, de Hogeschool van Amsterdam en de Stichting Eropaf!

PROGRAMMA

Het Nationaal Laboratorium over de participatie-economie is van 13.00 - 17.00 uur in de grote zaal van de Meervaart, Meer en Vaart 300 in Amsterdam en bestaat uit drie inspirerende colleges, verschillende praktijkvoorbeelden en veel uitwisseling, discussie en debat.
♦ Dagvoorzitter en gespreksleider is journaliste Clairy Polak
♦ Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden verzorgt een uitdagend openingscollege over transitie.
♦ Jos van der Lans, broodfondslid journalist en publicist spreekt over het samen met Pieter Hilhorst geschreven boek Sociaal doe-het-zelven - De idealen en de politieke praktijk.
♦ Martin Stam, lector aan de hogeschool van Amsterdam en bestuurslid van Eropaf! heeft het over sociale firma’s en hoe deze versterkt kunnen worden.
♦ Innovatieve praktijken
we zijn in gesprek met een paar echte innovatieve praktijken die zich willen presenteren en die willen deelnemen aan het debat over de participatie-economie. Op dit moment weten we zeker dat vertegenwoordigers van Broodfondsmakers (Biba Schoenmaker), De Regenbooggroep/Rainbow-Popcorn (Sander Egas) en De financiële coöperatie (Jan Brink) , De Noorderparkkamer (Floor Ziegler) aanwezig zullen zijn.
♦ Debat onder leiding van Clairy Polak gaan de deelnemers en inleiders met elkaar in gesprek over de participatie-economie. Hoe zorgen we er voor dat er niet opnieuw uitsluitingmechanismes ontstaan en hoe bevorderen we dat iedereen zijn of haar aandeel kan leveren?
♦ Deelname aan het Nationaal Laboratorium over de participatie-economie kost € 65,- per persoon. Dit is inclusief een exemplaar van het boek ‘Sociaal doe-het-zelven’ van Jos van der Lans en Pieter Hilhorst. Studenten en clienten nemen deel tegen een gereduceerd tarief van € 40,--
Toegang tot de Participatiemarkt is gratis.
♦ Aanmelden voor deelname kan via een e-mail vermeld uw naam en organisatie.

Sitemap