Meest gestelde vragen

Hier vind je meer over het broodfonds en krijg je antwoord op veelgestelde vragen. 

Staat je vraag er niet tussen? Wil je meer weten? Kom dan naar een van onze informatieavonden die worden gehouden door het hele land. Kijk voor data en hoe je hiervoor kunt aanmelden op onze agenda

Wat is een broodfonds

Wat is een broodfonds?-+

Arbeidsongeschiktheid is een risico voor de ongeveer een miljoen zelfstandigen en freelancers in ons land. Een broodfonds is een nieuwe arbeidsongeschiktheidsvoorziening, ontwikkeld door en voor zelfstandig ondernemers. Groepen zelfstandigen spreken af om elkaar bij arbeidsongeschiktheid met schenkingen te steunen. Broodfondsen bieden een oplossing naast arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s). Broodfondsen zijn betaalbaar, kleinschalig, transparant en solidair.

Hoe start je een broodfonds?-+

Minimaal vijfentwintig zelfstandigen (zzp'ers, zelfstandigen met personeel, vennoten van een V.o.f. of DGA’s) die elkaar financieel willen ondersteunen in geval van ziekte kunnen een broodfondsvereniging oprichten. Een paar initiatiefnemers benaderen de mensen in hun eigen netwerk en organiseren een informatieavond. De BroodfondsMakers geven daar basisinformatie en beantwoorden vragen.
Belangrijk voor het op te richten broodfonds is dat deelnemers elkaar kennen of gaan leren kennen, want dat zorgt voor het vertrouwen in de broodfondsgroep.
Een broodfonds werkt transparant. Bij de start kiest het broodfonds een bestuur. Er wordt een reglement opgesteld met overzichtelijke afspraken. Als er een uitzonderingssituatie ontstaat, vraagt je bestuur feedback aan de begeleiders: De BroodfondsMakers.

Waarom heb je minimaal twintig mensen nodig?-+

Bij inschrijving zijn er 25 mensen nodig om met minimaal 20 deelnemers te starten. Met twintig deelnemers zijn de schenkingen per persoon aan de zieke deelnemer laag genoeg om onder het belastingvrije schenkbedrag te blijven. Op jaarbasis kun je per persoon iemand maximaal €2147,- belastingvrij schenken. Als een deelnemer een jaar ziek is blijf je met minimaal 20 mensen altijd onder het belastingvrije schenkbedrag. Met twintig deelnemers kun je als beginnend broodfonds ongeveer één zieke ondersteunen. Een broodfonds moet altijd doorgroeien naar veertig deelnemers. Om zo meerdere zieken tegelijkertijd te ondersteunen.

Waarom telt een broodfonds maximaal vijftig deelnemers?-+

Een broodfonds is gebaseerd op vertrouwen en goede afspraken. Het moet eenvoudig blijven om met elkaar te overleggen en goed contact te houden. Vijftig deelnemers zijn in staat elkaar persoonlijk te kennen. Zodra een groep groter wordt is het moeilijk nog alle individuen te kennen en ontstaat er snel weer anonimiteit. Terwijl vertrouwen, zeggenschap en samenwerking het fundament van ieder broodfonds is.

Kan ik meedoen aan een broodfonds?-+

Het broodfonds is er voor zelfstandige ondernemers, die geen wettelijk sociaal vangnet hebben. Je moet tenminste een jaar je inkomen uit je bedrijf hebben gehaald. Je netto winst uit je onderneming is gemiddeld minimaal €750,- per maand. Het broodfonds is er voor en door zzp'ers, zelfstandigen met personeel, directeur-grootaandeelhouders van een BV en vennoten in een V.o.f.

Hoeveel broodfondsen bestaan er?-+

Het eerste broodfonds bestaat sinds 2006. In 2011 begonnen de BroodfondsMakers de begeleiding van nieuwe broodfondsen. Door de grote behoefte en het succes van de eerste broodfondsen ontstaan er steeds meer groepen. Op dit moment (begin 2018) zijn er driehonderdtien broodfondsen met ruim veertienduizend broodfondsdeelnemers en zijn nog vijfhonderd mensen bezig met de oprichting van hun broodfonds.

Kijk hier voor een overzichtskaart van alle broodfondsen

Gebruik van naam en logo van het broodfonds-+

Het broodfonds is een door De BroodfondsMakers ontwikkeld en beschermd concept. Alleen groepen die de adviezen en uitgangspunten van de BroodfondsMakers hanteren en door hen begeleid zijn kunnen de naam en het logo van het broodfonds gebruiken. Belangrijke uitgangspunten zijn kleinschaligheid, transparantie en zelfbeschikking. 

Hoe werkt het broodfonds

Is een broodfonds een soort verzekering?-+

Een broodfonds is geen verzekering, maar een groep ondernemers die onderling afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Een broodfonds heeft een ander doel en andere uitgangpunten dan een verzekeraar. De meest opvallende verschillen met een verzekering zijn kleinschaligheid, betaalbaarheid en transparantie.
Je maandelijkse inleg voor het broodfonds komt op je eigen bankrekening en het (spaar)saldo blijft -na aftrek van schenkingen- van jou. Bij vertrek uit het broodfonds kun je het tegoed meenemen. Het broodfonds is opgezet voor en door ondernemers, ieder lid heeft een stem en bepaalt samen met de andere deelnemers wie er bij het broodfonds wordt toegelaten.

Kijk voor meer antwoorden op vragen over verzekeren bij: Broodfonds en AOV

Wat kost de oprichting van een broodfonds?-+

Ieder broodfonds richt een vereniging op, die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De eenmalige opstartkosten zijn € 250 per deelnemer bij nieuwe groepen. Langer bestaande broodfondsen hanteren soms een ander bedrag. Ga je meedoen aan het broodfonds dan betaal je dit.
Daarnaast is er een maandelijkse contributie van € 10 per deelnemer.
Deze kosten maak je over naar je eigen broodfonds.

Van de €250 eenmalige inschrijfkosten is € 40 voor je eigen broodfondsvereniging en € 210 gaat naar de BroodfondsMakers, die de oprichting in goede banen leiden en de administratie voor de groep opzetten. Tot maximaal 40 leden factureren de BroodfondsMakers per Broodfonds deze eenmalige €210,-. BroodfondsMakers begeleiden bij het opzetten van de vereniging en het bestuur, het openen van alle bankrekeningen en BroodfondsMakers verrichten de administratie. Kortom alles wat nodig is om een nieuw groep te laten functioneren.

Uit de € 10 maandelijkse contributie worden de doorlopende kosten betaald: verenigingskosten, bankkosten en administratie. BroodfondsMakers rekenen van de tien euro contributie €6,- voor onder meer: administratie werkzaamheden, faciliteren van broodfonds leden- en besturenportal, verrichten van schenkingen, doen van controles, vraagbeantwoording, verzorgen trainingen.

Wat doen de BroodfondsMakers van mijn bijdrage?-+

De BroodfondsMakers hebben het broodfondsconcept ontwikkeld en blijven het verbeteren met trainingen voor besturen en deelnemers en met advies en expertise-ontwikkeling.
Ze begeleiden de nieuwe broodfondsgroepen en helpen de nieuwe verenigingen bij het opstellen van hun statuten en reglementen. De BroodfondsMakers doen presentaties, geven adviezen, volgen de regelgeving en beantwoorden vragen van deelnemers.
Zodra een deelnemer ziek wordt regelt de administrateur van de BroodfondsMakers de schenkingen, na een akkoord van het broodfondsbestuur. De administrateur controleert daarnaast of de maandelijkse inleggen op de rekeningen staan en maakt het jaarverslag.

Kijk voor meer antwoorden over de oprichting van een broodfonds bij:
wat het kost
hoe zit een broodfonds juridisch in elkaar?

Wat is een buffer?-+

De deelnemers storten de maandelijkse inleg op hun individuele broodfondsrekening. Als er niemand ziek wordt, loopt het tegoed van de individuele bankrekening op. Er is een maximale buffer dat op je betaalrekening komt te staan. Het is namelijk onnodig om onbeperkt geld op te potten. Het maximum op iedere Broodfondsrekening is 36 maal de maandelijkse inleg.


De automatische overschrijvingen gaan door maar, het overschot wordt aan het eind van het jaar teruggeboekt. Bij vertrek uit een broodfonds neem je het saldo dat op dat moment op je broodfondsrekening staat mee, nadat er aan alle onderlinge verplichtingen is voldaan. 

Hoe zit een broodfonds juridisch in elkaar?-+

Juridisch is een broodfonds een informele vereniging. Dat is een vereniging met een bestuur, statuten en een reglement waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Een informele vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan zonder tussenkomst van een notaris worden opgericht. De leden leggen de afspraken van hun broodfonds vast in een in een reglement en tekenen allemaal een lidmaatschapsovereenkomst. Minimaal een keer per jaar komt het broodfonds bij elkaar voor de algemene ledenvergadering.

Hoe werkt een broodfonds fiscaal?-+

De maandelijkse inleg die je naar je eigen broodfondsrekening overmaakt, is onderdeel van je privé vermogen. De inleg is dus geen kostenpost en is niet aftrekbaar. Het saldo van je broodfondsrekening moet worden opgegeven in box 3. Als je vermogen meer dan € 30.000 bedraagt (situatie 2018) dan moet daarover belasting worden betaald. 

Als je schenkingen uit je broodfonds ontvangt, betaal je daar geen inkomstenbelasting over, want schenkingen zijn geen inkomen. Om dezelfde reden zijn de schenkingen die je zelf doet aan iemand in je broodfonds niet aftrekbaar van je inkomen. De gedane schenkingen zijn ook geen bedrijfskosten, ontvangen schenkingen zijn geen bedrijfsopbrengsten.

Schenkbelasting
Alleen over schenkingen boven € 2147 (situatie 2018) per jaar moet de ontvanger schenkbelasting betalen. In een broodfonds gaat het in een belastingjaar om alle schenkingen van één deelnemer aan één arbeidsongeschikte deelnemer (persoon schenkt aan persoon). Voorbeeld: Een zieke die 2000 euro per maand ontvangt, krijgt van veertig deelnemers gemiddeld 50 euro per maand: dat is gemiddeld 600 euro per persoon, per jaar.

Voor de Belastingdienst tellen samenwonenden en gehuwden (fiscaal partners) als één schenker. Zij mogen samen maximaal €2147 per jaar belastingvrijschenken aan iemand. Over het bedrag boven die € 2147 moet de ontvanger dertig procent schenkbelasting betalen. Dit kan alleen gebeuren in een klein broodfonds, dat veel langdurige ziektegevallen kent. In de praktijk is dit nog niet gebeurd, want alle groepen groeien door naar de veertig deelnemers.

Voor een uitgebreide uitleg over de fiscale aspecten van een broodfonds zie:
broodfonds fiscaal beeldrijk

Hoe belangrijk is de samenstelling van een broodfonds?-+

Samenstelling van een broodfonds is niet belangrijk. Wel belangrijk is het dat je elkaar kent of gaat leren kennen in een broodfonds. 
Binnen Broodfonds denken we in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij verzekeraars, niet in risico's. We zijn allemaal ondernemers, als we ziek worden zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Daarom ondersteunen we elkaar als een van ons een inkomensprobleem krijgt vanwege arbeidsongeschiktheid, dat is het uitgangspunt. 

Is er een toelatingsprocedure voor een broodfonds?-+

Ieder nieuw broodfonds besluit zelf wie er meedoet. Kandidaten vullen een inschrijfformulier in en overleggen hun jaarcijfers. De administrateur controleert of het gekozen schenkingsniveau in overeenstemming is met het inkomen: iemand die nog geen € 1000 maandelijks uit zijn bedrijf opneemt, kan natuurlijk geen schenking van € 2000 vragen bij ziekte.

In bestaande broodfondsen worden nieuwe leden geïntroduceerd door deelnemers, daarmee ontstaat sociale samenhang en onderling vertrouwen. Ieder broodfonds heeft andere toelatingsprocedure, zoals bijvoorbeeld woon- of werkplaats en beroepsgroep. Kandidaten die zich bij een bestaand broodfonds willen aansluiten moeten aan die voorwaarden voldoen. Op basis van de eigen criteria bekijkt het bestuur of ze een nieuwe kandidaat kunnen toelaten en draagt daarna de kandidaten voor aan de rest van de leden.

Is de maandelijkse bijdrage op je broodfondsrekening aftrekbaar?-+

Het geld dat je maandelijks op je eigen broodfondsrekening opzij zet, bijvoorbeeld € 45,-, € 67,50 of € 90,- is geen premie maar spaargeld, dat meetelt voor het eigen vermogen in box 3 (zie ook: zo werkt het). De schenkingen aan zieke deelnemers zijn ook niet aftrekbaar.

Kijk ook bij de antwoorden op de vraag: hoe werkt het fiscaal?

Als iemand ziek wordt

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word?-+

Schenkingen van je broodfonds krijg je als je een lange periode geen inkomen hebt door arbeidsongeschiktheid. Als je langdurig ziek dreigt te worden, meld je dat bij je bestuur. Het bestuur meldt aan de leden dat er een zieke is, wie dat is en welke schenking wordt gedaan.
Na het verstrijken van de eigen risicoperiode (een maand), krijg je van iedere deelnemer in je broodfonds een kleine schenking. Alles bij elkaar is dat het bedrag waarvoor je hebt ingetekend.

Je kunt je bij aanvang ziekmelding voor vijftig procent en honderd procent ziek melden. Daarna zijn andere percentages mogelijk. 

Wat gebeurt er als er ineens meer dan vijf mensen arbeidsongeschikt zijn?-+

Er kunnen meerdere mensen tegelijk arbeidsongeschikt zijn in een broodfonds. Een broodfonds kan dat prima opvangen. De ziektepercentages onder ondernemers en in de broodfondsgroepen liggen heel laag. Als er in een broodfonds toch langere tijd veel mensen ziek zijn, dan wordt eerst de maandelijkse inleg aangesproken en vervolgens de buffer (het geld dat deelnemers maandelijks opbouwen op hun individuele rekening voor hun broodfonds).

Er zijn broodfondsen die al aantal jaar geen zieken hebben gehad, maar ook zijn er broodfondsen die soms wel 5 zieken hebben. Ook al is het gemiddelde ziektepercentage laag: zieken verspreiden zich helaas niet gelijkmatig over alle broodfondsen.  

Voor de hele kleine kans dat een broodfonds met de inleg en opgebouwde buffer een van zijn zieken toch geen volledige schenking kan geven, hebben de BroodfondsMakers de broodfondsalliantie ontwikkeld.

Met de broodfondsalliantie steunen broodfondsen elkaar onderling alleen in het geval dat het nodig is. De kans dat dit gebeurt is erg klein. Met de broodfondsalliantie krijgen broodfondsleden dan toch hun volledige schenking.
Per oktober 2016 is de broodfondsalliantie van kracht. 

Wat gebeurt er als iemand liegt of fraudeert?-+

Als iemand zijn broodfonds zou oplichten, dan kan de broodfondsgroep het lidmaatschap van deze persoon opzeggen. De fraudeur wordt geroyeerd en is niet alleen zijn broodfonds, maar ook zijn vrienden en zijn professionele netwerk kwijt. Onterecht gebruik maken van je broodfonds zal negatief voor je uitpakken als niemand in je netwerk en de mensen daaromheen nog gebruik maakt van je diensten of met je wil samenwerken.

Hoe lang kun je schenkingen krijgen uit je broodfonds?-+

Een broodfonds schenkt maximaal twee jaar aaneengesloten aan een langdurig zieke. Onderzoek van TNO toont aan dat 99 procent van de arbeidsongeschikte ondernemers die met ziekte te maken krijgt binnen twee jaar weer aan het werk is. Wie langer uit de roulatie is, moet overwegen of voortzetting van het bedrijf nog wel haalbaar is. Mensen die na twee jaar broodfonds een inkomen nodig hebben, kunnen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Met een wachttijd van twee jaar sluit zo’n verzekering aan op een broodfonds. Premies zijn met zo’n lange wachttijd doorgaans goedkoper dan verzekeringen die direct of na een maand uitbetalen.

Zwangerschap

Kun je bij zwangerschap ook schenking ontvangen?-+

Bij het wegvallen van inkomen door zwangerschap kan geen beroep worden gedaan op het Broodfonds. Het Broodfonds is alleen voor wegvallen van inkomen uit je bedrijf bij arbeidsongeschiktheid. Bij zwangerschap kan gebruik worden gemaakt van de ZEZ regeling, Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Deze kun je aanvragen via het UWV. De regeling houdt in dat je 16 weken een uitkering ontvangt op ongeveer bijstandsniveau (6 weken voor het moment dat je uitgerekend bent en 10 weken erna). Als er complicaties optreden bij de zwangerschap waardoor je langer niet kunt werken, is het wel mogelijk om een schenking bij het Broodfonds aan te vragen.

Broodfonds en AOV

Ik heb al een AOV-verzekering afgesloten. Kan ik toch aan een broodfonds meedoen?-+

Ja, je kunt een AOV-verzekering en een broodfonds prima combineren. Het zijn wel twee verschillende voorzieningen met hun eigen voordelen en voorwaarden. Tip: Vraag bij je verzekeraar naar een AOV met wachttijd van twee jaar. Het risico van de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid dek je af met het broodfonds, daarna neemt de AOV het over. Bij alle grote verzekeraars is het mogelijk om een verzekering met eigen risico periode van twee jaar af te sluiten.

Hoe zeg ik mijn oude arbeidsongeschiktheidsverzekering op?-+

Per 1 juli 2011 hebben verzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt, waarin werd vastgelegd dat bestaande AOV-contracten niet meer stilzwijgend mogen worden verlengd. Het is nu mogelijk om een eenjarig contract af te sluiten of oude contracten na het verlopen van de looptijd om te zetten naar een eenjarig contract. Een eenjarig contract is direct op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.

Lees alle informatie over het opzeggen van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering HIER

Arbeidsongeschiktheid

Waar vind ik meer over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?-+

Ondernemers krijgen geen uitkering bij ziekte zoals werknemers in dienstverband. Ze kunnen wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten die uitkeert als ze ziek worden. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden AOV's aan met grote verschillen in premie, dekking en voorwaarden. Vergelijkingssites met rekenmodules kunnen de zoektocht makkelijker maken. Oriënteer je goed met onafhankelijke informatie.

Welke belangenbehartigers bieden ook AOV's aan?-+

Belangenbehartigers voor ondernemers hebben veel deskundigheid in huis. Hun kennis over arbeidsongeschiktheid zetten ze in bij hun lobby voor betere wetgeving of in hun adviezen aan leden. Veel belangenorganisaties onderhandelen ook voor hun leden met verzekeraars over collectieve verzekeringen, die goedkoper kunnen zijn dan individuele verzekeringen.

Kan ik als starter gebruik maken van de WIA?-+

Ondernemers die in loondienst waren voordat ze hun bedrijf begonnen kunnen via het UWV een vrijwillige Ziektewet en WIA- verzekering aanvragen. Deze is vergelijkbaar met een AOV maar dan zonder medische keuring. Lees hier meer over de WIA.

Hoe kun je arbeidsongeschiktheid voorkomen?-+

Gezond en veilig werken kan helpen om sommige vormen van arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Informatie over optimale arbeidsomstandigheden bij fysieke belasting, werkdruk, gevaarlijke stoffen of werkplekken of de juiste bureaustoel vind je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij bonden.

Privacy

Privacyverklaring-+

Hier is de privacyverklaring (PDF) van de Broodfondsorganisatie te lezen.

Sitemap